Vinko Gorenak

SDS | opozicija

Poslanska vprašanja in pobude

4. 5. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanji, ki so v lasti Ministrstva za notranje zadeve oziroma Policije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s stopnjo javnega zaupanja v slovensko sodstvo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 3. 2018
14. 3. 2018
12. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z odločbo CSD Šmarje pri Jelšah številka 1233-5/2017-5/2 z dne 19. 04. 2017, ki se nanaša na odločitev v zvezi z oprostitvijo institucionalnega varstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
6. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na Planet TV, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s problematiko nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nošenjem orožja s strani posameznih članov zgodovinskih združenj na javnih prireditvah, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo davčne zakonodaje s ciljem upoštevanja samozaložništva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi izvajanjem določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
14. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki policije v primeru Branka Rogliča in Dijane Đuđić, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z reševanjem stanovanjskega problema upokojenih policistov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 2. 2018
9. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izračunavanjem pokojninske osnove, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje glede upravljanja države s strani Vlade RS do volitev v DZ, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
6. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z Resolucijo o migracijski politiki, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izročitvijo ilegalnega migranta Ahmada Shamieha Republiki Hrvaški, na katerega mora odgovoriti Vlada.
5. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem vodje Specializiranega državnega tožilstva, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnimi postopki policije zoper hrvaškega državljana Branka Rogliča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z mandatom generalnega direktorja policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
18. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pogodbama o sindikalnem delu Ministrstva za notranje zadeve z obema reprezentativnima sindikatoma v policiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 12. 2017
11. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi imenovanjem novega policijskega vikarja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v državni in javni upravi ter potrebnimi sredstvi za njihove plače, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
7. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih na zaupanje predstojnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom izvršiteljev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s politiko določanja glob za prekrške, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški za izvedensko mnenje v pravdnem postopku z mednarodnim elementom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s postavljenimi šotorišči za potrebe ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo vodnega topa za potrebe policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
20. 11. 2017
14. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delom zaposlenih na diplomatsko konzularnih predstavništvih v Avstraliji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s podatki glede stroškov upravljanja mejnih prehodov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje STORNO - v zvezi volilnimi imeniki in pogrešanimi osebami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s poenotenjem sodne prakse, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
11. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z objektom Škofije, namenjenem ilegalnim migrantom, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s sodnimi postopki zoper lastnika gradu Lemberg pri Novi Cerkvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo hitre ceste na območju Bele krajine in Novega mesta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
13. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s kršitvami ustavnih pravic državljanom po območjih višjih sodišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
12. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom ugotovitve državljanstva Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 8. 2017
30. 8. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s številom kaznivih dejanj po 1. odstavku 288. člena KZ-1, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem določil 83. člena Zakona o sodiščih s strani sodišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
28. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v policiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prekinitvijo prestajanja kazni zapora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad delom stečajnega upravitelja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z ureditvijo kanala sv. Jerneja v Piranu, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
26. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z odmero višine pokojnine, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
11. 5. 2017
26. 4. 2017
21. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pridobitvijo izpiska iz kazenske evidence ob koncu tedna, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s kulturnim spomenikom državnega pomena »Šrajbarski turn«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z realizacijo »Normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016«, na katerega mora odgovoriti Vlada.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade.
13. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov za potovanja na zasedanje Evropskega sveta, na katerega mora odgovoriti Vlada.
24. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad prisotnostjo na delovnem mestu državnih uradnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zlorabami na področju obračunavanja potnih stroškov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 3. 2017
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stanjem na področju ilegalnih migracij v času od 2015 do danes, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon 2000 EX dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade, ministrica za obrambo.
13. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem disciplinskih organov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški uporabe vladnega letala Falcon 2000 EX, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem zavarovalnic za storitve Policije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 2. 2017
20. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z lastništvom stavbe Policijske postaje Ribnica, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z naročili predsednika Vlade Republike Slovenije policiji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti generalna sekretarka Vlade, ministrica za obrambo.
6. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določil 37., 47. in 49. člena Zakona o tujcih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s konkretno uporabo vladnega letala Falcon dne 28. 01. 2017, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo vladnega letala Falcon, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo novega Zakona o dedovanju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z uporabo pirotehničnih izdelkov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem prispevkov iz plač za vojake, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z obravnavo sumov kaznivih dejanj po 297. členu KZ-1, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem policije v primeru izobešanja zastav drugih držav ali nekdanjih držav oziroma pokrajin, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s svetovalno pogodbo Statens Kartverk iz Norveške v višini 170.000,00 evrov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem stanja na področju tako imenovanih »cehovskih« organizacij v pravosodju, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
19. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovnimi in delovnimi prostori Upravne enote Šmarje pri Jelšah, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
8. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonskimi predlogi Ministrstva za pravosodje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
23. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z integracijo žensk, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s priključitvijo Slovenije v mrežo Amber Alert Europe, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z odhajanjem izobraženih mladih v tujino, na katerega mora odgovoriti Vlada.
17. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nepovratnimi državnimi ali evropskimi sredstvi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s prekinitvijo prestajanja kazni zapora, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s povišanjem kazni zapora za posiljevalce, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
15. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad sredstvi za humanitarno pomoč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami Republike Slovenije na morebiten nov migrantski val, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z aktualnim dogajanjem okoli vlomov v župnišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2016
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z urejanjem avtobusnih postajališč na državnih cestah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo razvoja lokalne samouprave, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z anonimnim pisanjem uslužbencev MNZ, kriminalistov in policistov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem Dunajske pogodbe s strani Republike Srbije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s službo za nadzor organizacije poslovanja sodišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačili regresa, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonsko spremembo položaja Državnega pravobranilstva RS, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s povečanjem števila zaposlenih v javnem sektorju in v državni upravi, na katerega mora odgovoriti Vlada.
21. 10. 2016
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru najdbe 945 nerazglašenih oporok, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z najdbo 945 oporok, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
6. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odškodninami t.i. »izbrisanim«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
5. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v javnem sektorju in v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z aktivnostmi in honorarji sodnice, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s prestajanjem zaporne kazni Sandija Grubeliča in pisanjem zdravniških potrdil, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s prestajanjem zaporne kazni Sandija Grubeliča in pisanjem zdravniških potrdil, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
28. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavami ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
23. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami Republike Slovenije na morebitni drugi val ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s cenami osebnih nadzornih kamer za policiste, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaračunavanjem stroškov v primeru poslovanja z debetnimi karticami, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški parkiranja privatnih vozil javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s trajnim mandatom sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uresničevanjem zavez iz koalicijskega sporazuma za področje pravosodja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
23. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za zaščito policistov pri opravljanju nalog policije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
18. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s praznimi prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
17. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami Republike Slovenije na morebitni novi val ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 8. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom kaznivih dejanj in prekrškov v letih 2015 in 2016, ki so jih storili osumljeni migranti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 7. 2016
Zastavil vprašanje glede izenačitve pravic v zvezi s plačevanjem parkirnih prostorov za zasebna vozila na Litostrojski 54 v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
14. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom prosilcev za mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki imenovanja novega generalnega državnega pravobranilca, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom sodnikov v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določbe Zakona o cestah, ki ureja postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob državni cesti, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za notranje zadeve.
1. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s postopkom policije zoper neznano osebo dne 20. 06. 2016 na vogalu Šubičeve in Slovenske ceste v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
30. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z mogočim varnostnim incidentom na OKC PU Maribor, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
21. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim oviranjem predlogov policije za spremembe zakonodaje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški, ki nastanejo pri rubežu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z uvrstitvijo Slovenije po času, ki je potreben za sodno uveljavitev pogodbe, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z odločitvijo Upravne inšpekcije, vezano na primer koroških dečkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z aktualnim dogajanjem glede ilegalnih prestopov državne meje z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati pogajanj med Vlado RS in policijskima sindikatoma, vezanimi na policijsko stavko, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom prometnih nezgod s smrtnim izidom, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
16. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z navedbami Dejana Orniga, ki navaja, da je bil registriran policijski sodelavec, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzornim svetom Luke Koper, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj bančne kriminalitete, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
8. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s porabo sredstev za izobraževanje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
1. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na Ministrstvu za pravosodje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zastaranji zadev, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
17. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Majheniča, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z izjavo predsednika Državnega zbora RS dr. Milana Brgleza, na katerega mora odgovoriti Vlada.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z višino honorarjev, ki jih izplačuje Ministrstvo za pravosodje za izobraževanje sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
11. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z rešitvijo problema zavarovancev za invalidsko in pokojninsko zavarovanje po odločbi Ustavnega sodišča številka U-I-239/14-10 z dne 26.03. 2015, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s komunikacijskim omrežjem TETRA, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
6. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z državno pomočjo konkretnemu invalidskemu podjetju, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odpovedjo predavanja brigadirju Tonetu Krkoviču s strani ravnatelja Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
19. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zaprtjem ilegalne balkanske migrantske poti na meji med Grčijo in Makedonijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z javnim natečajem za zasedbo prostega delovnega mesta »voznik funkcionarja št. 1100-66/2016, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z namero Evropske komisije o omejitvi posesti orožja, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izgubo zemljišča ob rezidenci v Rimu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z ilegalnimi migranti po zaprtju državne meje med Makedonijo in Grčijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
13. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s predavanji sodnikov in njihovimi zaslužki, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zapiranjem zahodno balkanske poti za migrante, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatki za stalno pripravljenost za sodnike, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemom politike zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
31. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odločanjem o statusu vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića na Sodnem svetu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z grožnjami na posnetkih na YouTube, na katerega mora odgovoriti Vlada.
30. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s priznavanjem kvalifikacij diplomantom FAMI, Univerze na Primorskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim sumom storitve kaznivega dejanja, ki naj bi ga zagrešila podpredsednica Državnega zbora, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s pomočjo Republike Slovenije Rudolfu Kaniškemu, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom najhujših prometnih nesreč, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za notranje zadeve.
24. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunskim financiranjem Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
17. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Civilnopravno sodniško šolo 2016, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
10. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s proračunskim financiranjem Amnesty International Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
9. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z določenimi stroški za prosilce za azil za leto 2014, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnim zapiranjem zahodno balkanske poti za migrante, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
29. 2. 2016
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Centrom za tujce ter Azilnim domom in izpostavami ter skupnimi stroški, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi s primeri izginotij v Mariboru v zadnjem letu, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
23. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s sprejemom politike zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s ponovno zamudo poročanja generalnega državnega tožilca dr. Zvonka Fišerja Državnemu zboru, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z dogajanjem na kolegiju vodij oddelkov na Okrajnem sodišču v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih na vseh sodiščih v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih na področju odnosov z javnostmi na vseh sodiščih v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
18. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem pooblastil policije s področja cestnoprometnih predpisov na cestah preko zasebnih zemljišč, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
3. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z zamudo roka za tožbo in plačilom 8,7 milijona evrov kazni, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem veteranskih organizacij, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, ministrica za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z obveščanjem javnosti o prekrških in kaznivih dejanjih ilegalnih migrantov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem predsednice ali predsednika Okrajnega sodišča v Murski Soboti, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški za prosilce za mednarodno zaščito, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
20. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s posledicami policijske stavke, na katerega mora odgovoriti minister za finance, ministrica za notranje zadeve.
19. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poročanjem medijev o posredovanju ministra za zunanje zadeve na Postaji prometne policije Kranj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
7. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stroški za delo z ilegalnimi migranti v letu 2015, na katerega mora odgovoriti Vlada.
6. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z dodatki za pripravljenost na nekaterih fakultetah Univerze v Ljubljani, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s poročanjem medijev o domnevni tatvini državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Andreja Špenge, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
5. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z odzivom oziroma ukrepanjem pristojnih organov zaradi ponovnih uvedb nadzora na mejah, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem reklamnega sporočila o različnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obcestnih ograj na avtocesti med Ljubljano in Mariborom v okolici Celja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poročili policije Okrožnemu sodišču v Murski Soboti, v zvezi s sojenjem nekdanjemu oficirju JLA, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami v Policiji ter pogajanji s policijskim stavkovnim odborom, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
7. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na Ministrstvu za pravosodje, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na Ministrstvu za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
4. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje predstojnika, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje predstojnika, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
3. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje predstojnika v drugih državnih organih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlitvami na zaupanje predstojnika v kabinetih ministrstev, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sodnim postopkom zoper nekdanjega oficirja nekdanje JLA Popova, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
27. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nedavnim obiskom nemškega sodnika v Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
26. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pogodbama z obema policijskima sindikatoma, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom prosilcev za pridobitev statusa mednarodne zaščite, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z angažiranostjo policije pri obvladovanju migrantske krize, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
25. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ogledom kraja kaznivega dejanja poskusa umora, ki se je zgodil v soboto 21. 11. 2015 v okolici Ptuja, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi Ministrstva za notranje zadeve za zavarovanje državne meje z Republiko Hrvaško, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
3. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s plačevanjem nadur in dodatkov policistom, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
2. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na Univerzi na Primorskem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
30. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s (službenimi) potovanji sodnice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
20. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s primerom zakoncev Hribar, nekdanjih lastnikov gradu Strmol, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravo celovite reforme pravosodnega sistema v Republiki Sloveniji, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s pripravami Republike Slovenije na morebiten naslednji val migrantov na mejah Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
15. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delom Slovenske obveščevalno varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
14. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s policijsko intervencijo proti vojaku v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
12. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z osebnimi podatki zaposlenih v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem logističnih služb Ministrstva za notranje zadeve, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z osebnimi podatki zaposlenih v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, na katerega mora odgovoriti generalni sekretar Vlade.
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnim vračanjem migrantov iz Nemčije v Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
2. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s praznimi prostori na Beethovnovi 3 v Ljubljani, ki so v lasti Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo obcestnih ograj na avtocesti med Ljubljano in Mariborom v okolici Celja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi s planiranjem in višino sredstev za reprezentanco državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
22. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s preprečevanjem tveganja za korupcijo v insolvenčnih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s planiranimi in porabljenimi sredstvi reprezentance, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z objavo prostih delovnih mest v Centru za varnost in zaščito Generalne policijske uprave, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
17. 8. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem novih policistov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
20. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora nad sredstvi rezervnega sklada, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem nadzora nad sredstvi rezervnega sklada, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem bančnih podatkov za potrebe dela policije in tožilstva, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom zaposlenih v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi s sredstvi za reprezentanco državnih organov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj na bančnem področju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z razpisi sodnih obravnav v času sodnih počitnic, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
7. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi delom Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki zoper domnevne organizatorje in nasilneže na demonstracijah leta 2012/2013, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
11. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izplačili proračunskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
10. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poročanjem medijev o podkupovanjih na sodiščih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
18. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi delom Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, na katerega mora odgovoriti ministrica za obrambo.
14. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prestajanjem zaporne kazni, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s številčnim stanjem zaposlenih v policiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem novih policistov – nadzornikov državne meje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z delom Sodnega sveta, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem predsednice Okrajnega sodišča v Murski Soboti, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 5. 2015
20. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z disciplinskimi postopki zoper upravitelje v stečajnih postopkih, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z disciplinskimi postopki zoper odvetnike, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z obiskom skupine strokovnjakov Arhiva Republike Slovenije v Arhivu Republike Srbije, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
14. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem delovnega časa generalnega državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s koruptivnim ravnanjem generalnega državnega tožilca, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
30. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem načela zakonitega oziroma naravnega sodnika ter poštenega sojenja, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nezakonitim imenovanjem generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje, minister za javno upravo.
13. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem predsednice Okrajnega sodišča v Murski Soboti, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s policijskimi prekrškovnimi postopki zoper predsednico Okrajnega sodišča v Murski Soboti Darinko Pušenjak, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
11. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem stečajnih postopkov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nudenjem podatkov in pomoči avstrijskim preiskovalnih organom v zadevi Stjepana Crnogorca, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z nudenjem podatkov in pomoči avstrijskim preiskovalnih organom v zadevi Stjepana Crnogorca, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
10. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem novih policistov – nadzornikov državne meje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
3. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z delom Sodnega sveta, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
2. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z odlaganjem prestajanja zaporne kazni na osnovi zdravniških potrdil, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
30. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prestajanjem zaporne kazni, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi delom Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
Zastavil vprašanje v zvezi z »osebno vizijo vodenja ministrstva za notranje zadeve«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
22. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji ugotavljanja disciplinskih kršitev tožilcev, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
16. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z »vizijo ministrice za notranje zadeve«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
12. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
8. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s sestavo Sodnega sveta, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s predsedovanjem senatom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z delovnimi obremenitvami vrhovnih sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s treningi policistov, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z normami sodnikov, ki jih določa Sodni svet, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z vodenjem delovnega časa vrhovnih sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z odkrivanjem in pregonom kaznivih dejanj povezanih s slabimi krediti bank v državni lasti, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, minister za pravosodje.
10. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Združenja SEVER, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji Sodnega sveta pri imenovanju novih sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem Združenja Sever, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
19. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s kriteriji Sodnega sveta pri imenovanju novih sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z ocenjevanjem sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem določil zadnjega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s spoštovanjem določil II. poglavja Zakona o organiziranosti in delu v policiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
12. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom lastništva nekdanjega mejnega policijskega objekta na Pavličevem sedlu na Občino Solčava, na katerega mora odgovoriti minister za finance v funkciji ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki za povračilo nezakonito odtujenih sredstev in v zvezi z nadzorom nad posameznimi postopki, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s trajnim mandatom sodnikov, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom »Akcija varovanja in premoženja ljudi«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z »vizijo ministrice za notranje zadeve«, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v kabinetih ministrov in v kabinetu predsednika vlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z imenovanjem direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
27. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z zaščito policistov in ukrepanjem zdravstvenih delavcev v primeru sumov na okužbo z ebolo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve, ministrica za zdravje.
23. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z implementacijo resolucije št. 2178, ki opredeljuje nov termin »tuji teroristični bojevniki«, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje, ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisom nekdanjih vojaških stanovanj JLA v zemljiško knjigo, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
9. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s postopki policije zoper nasilneže na demonstracijah konec leta 2012 in v začetku leta 2013, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v državni upravi, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
Zastavil vprašanje v zvezi z izobraževanjem sodnice Barbare Klajnšek v Haagu na Eurojustu, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi z zastopanjem nasilnih udeležencev demonstracij v Mariboru, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
29. 9. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z izvzemom policistov iz sistema plač javnih uslužbencev, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
26. 9. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z vpisom nekdanjih vojaških stanovanj JLA v zemljiško knjigo, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom lastništva nekdanjega mejnega policijskega objekta na Pavličevem sedlu na Občino Solčava, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s številom sistemiziranih in zasedenih delovnih mest v policiji, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi z možnostjo sodelovanja sodnikov s političnimi strankami, na katerega mora odgovoriti minister za pravosodje.