Anita Koleša

SMC | koalicija

Poslanska vprašanja in pobude

16. 3. 2018
15. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s kulturnimi predstavništvi drugih držav v Sloveniji in slovenskimi kulturnimi predstavništvi v tujini, na katerega mora odgovoriti minister za zunanje zadeve, minister za kulturo.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z zaprtjem in preoblikovanjem poštnih uradov, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrica za finance.
10. 2. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s pripravo Strategije razvoja Slovenije, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
9. 12. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s pobudo WiFi4EU, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
14. 10. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s prikritimi vojnimi grobišči, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
16. 9. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje, ministrica za obrambo.
10. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi z rudnikom živega srebra v Idriji, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
22. 1. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s študijo izvedljivosti o reševanju TUŠ-a, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
16. 10. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z vključevanjem otrok, katerih materni jezik ni slovenščina, v slovenski izobraževalni sistem, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
12. 6. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o komunalnih odpadkih, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
28. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem mladih na področju kulture, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.
27. 2. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z zaposlovanjem v javnem sektorju, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
14. 11. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z izvedbo protipoplavnega projekta povezanega z izgradnjo te ceste, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
17. 10. 2014
Zastavila vprašanje v zvezi z delovanjem Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič in Akademske folklorne skupine France Marolt, na katerega mora odgovoriti ministrica za kulturo.