Janja Sluga

SMC | koalicija

Poslanska vprašanja in pobude

13. 10. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s sodelovanjem etažnih lastnikov pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 9. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom predloga novega zakona o Radioteleviziji (RTV) Slovenija, na katerega mora odgovoriti minister za kulturo.
19. 5. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 3. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi s spremembo Stanovanjskega zakona, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi s črpanjem evropskih sredstev in Predlogom spremembe operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
20. 1. 2017
Zastavila vprašanje v zvezi z izrabo in uresničevanjem razpoložljivih možnosti za zagotavljanje kakovosti zraka, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z izrabo in uresničevanjem razpoložljivih možnosti za zagotavljanje kakovosti zraka v Mestni občini Celje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 6. 2016
Zastavila vprašanje v zvezi s socialnimi podjetji, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
8. 7. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z južnim delom tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavila vprašanje v zvezi s srednjo traso tretje razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 4. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi z napovedanimi racionalizacijami v državni upravi,, na katerega mora odgovoriti minister za javno upravo.
23. 1. 2015
Zastavila vprašanje v zvezi s koncesijami na srednji Savi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavila vprašanje v zvezi z uvajanjem novih izobraževalnih programov srednjih šol, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.