Ljubo Žnidar

SDS | opozicija

Poslanska vprašanja in pobude

9. 3. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z menjavo kompleta za prvo pomoč v vozilih, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zaporo zračnega prostora v času prireditev, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč za vodotoke, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 2. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z evidentiranjem dejanske rabe javnih zemljišč, na katerega mora odgovoriti Vlada.
31. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi s poslanico 21. vinske kraljice Slovenije, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
30. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z izvajanjem mladinske politike, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega turizma, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
19. 1. 2018
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem poplavne varnosti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
27. 12. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prilagajanjem jedi zaradi verskih razlogov, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
10. 11. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z delovanjem Javne agencije RS za varnost prometa, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
13. 10. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zamujanjem z e-cestninjenjem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 9. 2017
20. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje prvega pomola Luke Koper, na katerega mora odgovoriti Vlada.
15. 9. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z novimi delovnimi mesti pri izgradnji projekta 2. tir, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
7. 7. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z izdajo soglasij za večje investicije, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
27. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z zagotavljanjem nadzora na morju in na celinskih vodah, na katerega mora odgovoriti Vlada.
16. 6. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 5. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom izgradnje drugega tira, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade.
19. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z Zakonom o motornih vozilih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
12. 4. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z dodelitvijo pomoči po naravni nesreči pozeba 2016, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z denarnimi pomočmi za tujce, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
17. 3. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z zunanje - trgovinskim primanjkljajem na področju kmetijstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
10. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
3. 2. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtom razvoja infrastrukture do leta 2030, na katerega mora odgovoriti Vlada.
26. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi s prostorskim planiranjem, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s projekti stanovanjske gradnje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s pobudo za sprejem Zakona o ureditvi lastništva javnih cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
20. 1. 2017
Zastavil vprašanje v zvezi z rezultati davčnih blagajn po njihovi enoletni uporabi, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
16. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z uspešnostjo Slovenije pri črpanju EU sredstev, na katerega mora odgovoriti ministrica brez resorja pristojna za razvoj strateške projekte in kohezijo.
14. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z nespoštovanjem pravnomočne inšpekcijske odločbe, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
12. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom »Naša super hrana«, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
9. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poslovanjem Darsa, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 12. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z občinskimi kategoriziranimi cestami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem gospodarske javni službe Javni linijski prevoz potnikov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z letnim planom Agencije za radioaktivne odpadke, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z namero vzpostavitve izpostave Azilnega doma tudi na območju Mestne občine Velenje, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
14. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z javnimi naročili in »dumpinškimi« cenami inženiring podjetij, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s plačilom cestne takse, na katerega mora odgovoriti Vlada.
11. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z visokimi cenami električne energije, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z gradnjo izvlečnega tira, na katerega mora odgovoriti Vlada.
10. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko za mlade, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo namakalnih zadrževalnikov, na katerega mora odgovoriti Vlada.
9. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z revizijo projekta 2. tir, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s sanacijo cest, na katerega mora odgovoriti Vlada.
8. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom na železniškem omrežju, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z vlogo in delom Računskega sodišča, na katerega mora odgovoriti Vlada.
7. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z integrirano vozovnico za javni potniški promet, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom nad DUTB, na katerega mora odgovoriti Vlada.
4. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s koncesijami, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi z dimnikarsko zakonodajo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
3. 11. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s potrjevanjem ustreznosti nadzornikov bank, na katerega mora odgovoriti Vlada.
Zastavil vprašanje v zvezi s tretjo razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti Vlada.
2. 11. 2016
25. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v družbi SŽ, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
14. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prikritim zadolževanjem občin v raznih oblikah javno zasebnega partnerstva, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
7. 10. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z znižanjem osnove za izračun terminalnih pristojbin, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
27. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo nepremičnin, ki jih upravlja DUTB, na katerega mora odgovoriti ministrica za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo 3. razvojne osi sever, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s projektom drugi tir Divača - Koper, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 9. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z elektronskim cestninjenjem za tovornjake, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
8. 7. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z negospodarnim kadrovskim ravnanjem na področju elektrogospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
30. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z HACCP kriteriji, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
10. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanimi davki ob spremembi namembnosti zemljišča, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
7. 6. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z ravnanjem VURS v primeru želve hlastavke, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
31. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z Osnutkom dogovora za razvoj Savinjske regije za obdobje 2016-2019, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
30. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovitvenimi in vzdrževalnimi deli na slovenskih avtocestah, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
25. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z upadom gradbeništva, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vzpodbudami, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
20. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s številom brezposelnih, na katerega mora odgovoriti ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti.
Zastavil vprašanje v zvezi z razmerjem med državno porabo in prilivi, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s prodajo zreškega Uniorja, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
13. 5. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pavšalnim obdavčevanjem kmetijskega gospodarstva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
15. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z aktivnostmi in ukrepi ministrstva pri privabljanju tujih vlagateljev, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
6. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s kreditno pogodbo za gradnjo ceste Draženci-Gruškovje, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi s t.i. helikopterskim denarjem, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
5. 4. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnim umikom resorja iz javnega, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
Zastavil vprašanje v zvezi z morebitnim umikom resorja iz javnega, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
Zastavil vprašanje v zvezi s časovnimi zaporami za tovorna vozila, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s protihrupnimi ograjami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
21. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s posodobitvijo letališča Portorož, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 3. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s poročilom o okolju, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
26. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja prometa v RS, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
25. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja prometa v RS, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
19. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
17. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno ureditvijo v Mednem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 2. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi s pomanjkanjem hladilnic, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi z nastanitvenimi centri za migrante ter lokacijo zanj, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
Zastavil vprašanje v zvezi s shemo šolskega sadja in zelenjave, na katerega mora odgovoriti ministrica za izobraževanje znanost in šport.
22. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z novoustanovljeno Direkcijo za vode, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
15. 1. 2016
Zastavil vprašanje v zvezi z vetrnimi elektrarnami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo, ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z daljnovodom na Ravnah na Koroškem, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z ukrepi za reševanje opuščene obdelovalne zemlje, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
23. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dobičkom DARS-a, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
18. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z živili zaščitenimi z označbo porekla, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
11. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z bencinskim centom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 12. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z bencinskim tolarjem, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 11. 2015
Zastavil vprašanje z vključitvijo v omrežje EU za vozniška dovoljenja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z mandatom upravnikov večstanovanjskih stavb, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
13. 11. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z nabavo žice za ograjo za zavarovanje meje, na katerega mora odgovoriti Vlada.
29. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ilegalnimi vstopi v Slovenijo, na katerega mora odgovoriti ministrica za notranje zadeve.
28. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z davčnimi blagajnami, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
16. 10. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z ustanovitvijo državnega gozdarskega podjetja, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z dajatvami za uporabo cest, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z opominom Sloveniji s strani Evropske komisije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
23. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s komisijo za ocenitev škode po divjadi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
18. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo drugega tira Koper - Divača, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 9. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
16. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z neizkoriščenimi akumulacijami vode, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 7. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s presojo vplivov na okolje, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi z Nacionalnim programom varstva okolja, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
29. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z vodnimi zemljišči, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
17. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z birokratskimi zahtevami za kmete, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z državnim prostorskim načrtom za letališče Portorož, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
10. 6. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s kamnolomi, peskokopi in gramoznicami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
20. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z registracijo balonov, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prenovo železniškega omrežja, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
7. 5. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zakonodajo na področju kompostiranja dehidriranega blata, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
24. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s padcem trimesečnega Euribora, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
Zastavil vprašanje v zvezi z nadzorom koncesionarjev državnih gozdov, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s fiktivnimi vpisi v osnovne šole, na katerega mora odgovoriti predsednik Vlade v funkciji ministra za izobraževanje znanost in šport.
17. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s terminsko dinamiko 3. razvojne osi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
8. 4. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z državnimi lovišči, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 3. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s povračilom stroškov cestninskega nadzora, na katerega mora odgovoriti minister za finance.
27. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
26. 2. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z izlovom cipljev v rezervatu Piranskega zaliva, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Zastavil vprašanje v zvezi s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016, na katerega mora odgovoriti minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Zastavil vprašanje v zvezi s samooskrbo, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
29. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zavarovanjem oseb, ki opravljajo dopolnilno kmetijsko dejavnost, na katerega mora odgovoriti ministrica za zdravje.
23. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi s prometno infrastrukturo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z zaporami zračnega prostora, na katerega mora odgovoriti minister za obrambo.
12. 1. 2015
Zastavil vprašanje v zvezi z obnovljivimi viri energije, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z energetskimi izkaznicami, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s prenosom Lipice Turizem na SDH, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
12. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s protipoplavnimi ukrepi, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
11. 12. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z letnimi dovolilnicami za ribolov na Hrvaškem, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
24. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z ohranjanjem in krepitvijo slovenskega jezika v zamejstvu in po svetu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
17. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z neprimernim ravnanjem z živalmi, na katerega mora odgovoriti minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
14. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z enajstimi okoljskimi projekti, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
10. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s spremembo Zakona o motornih vozilih, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
4. 11. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s finančno strategijo, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
28. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s prioritetami dela Urada v prihodnjem letu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi s financiranjem ključnih projektov na Uradu v prihodnjem letu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Zastavil vprašanje v zvezi s strategijo o razvoju civilnega letalstva, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
22. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s podporami za elektriko, proizvedeno iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z varnostjo v zračnem prometu, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
15. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi s Slovensko glasbeno šolo v Celovcu, na katerega mora odgovoriti minister brez resorja pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu.
9. 10. 2014
Zastavil vprašanje v zvezi z vzdrževanjem vodotokov, na katerega mora odgovoriti ministrica za okolje in prostor.
Zastavil vprašanje v zvezi s 3. razvojno osjo, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.
Zastavil vprašanje v zvezi z letališčem Maribor, na katerega mora odgovoriti minister za infrastrukturo.