Glasovanje

sprejet
Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper - Glasovanje o zakonu v celoti
Izvleček